Piąty numer „Słowa Krzyża”

Piąty numer „Słowa Krzyża”

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer “Słowa Krzyża” – pisma Rodziny Pasjonistów w Polsce.

Piąty numer “Słowa Krzyża” skupia się wokół cytatu: “W Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5), a o zbawczych misteriach, których kulminacją jest Zmartwychwstanie Chrystusa, opowiada w kontekście liturgicznym.

W tym wyjątkowym czasie liturgia kieruje nasze oczy na Krzyż Chrystusa, który stał się bramą naszego zbawienia. Dlatego w aktualnym numerze Słowa Krzyża staramy się spojrzeć na te zbawcze misteria w szerszym kontekście liturgicznej modlitwy w Zgromadzeniu Męki Jezusa Chrystusa i jego przeżywania w naszej rodzinie zakonnej.

– o. Łukasz Andrzejewski CP,
Przełożony Prowincjalny Pasjonistów

Zachęcamy do lektury! Słowo Krzyża jest dostępne w naszych klasztorach, a także można pobrać jego wersję elektroniczną klikając link poniżej.