NOWY SEMESTR W SMK

NOWY SEMESTR W SMK

Pasjoniści zapraszają na nowy semestr w Szkole Mądrości Krzyża. Tym razem zajęcia poprowadzi p. dr szt. muz. Emanuel Bączkowski. Tematem semestru będzie “Męka, śmierć i Zmartwychwstanie w muzycznych obrazach mistrzów”. Pierwszy wykład już 1 marca 2024.  Zajęcia odbywają się w klasztorze pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Można także uczestniczyć w nich on-line za pośrednictwem transmisji internetowej. Szczegóły i zapisy na stronie: SMK.edu.pl.

Semestr wykładów “Męka, śmierć i Zmartwychwstanie w muzycznych obrazach mistrzów” będzie obejmował następujące zagadnienia:

 1. Sacrum w muzyce; tradycyjne śpiewy chorałowe oraz polskie pieśni pasyjne.
 2. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych kompozytorów epoki renesansu.
 3. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych kompozytorów epoki baroku.
 4. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych kompozytorów epoki baroku cz.2.
 5. Sacrum w muzyce cz 2.; tradycyjne śpiewy chorałowe oraz polskie pieśni wielkanocne.
 6. Tematyka wielkanocna w twórczości mistrzów.
 7. Twórczość pasyjna Jana Sebastiana Bacha.
 8. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych kompozytorów epoki klasycyzmu.
 9. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych kompozytorów epoki romantyzmu.
 10. Twórczość pasyjna na przykładzie wybranych polskich kompozytorów XIX/XX w.
 11. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych kompozytorów XX w.
 12. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych współczesnych kompozytorów.
 13. Twórczość Mariana Sawy i Krzysztofa Pendereckiego inspirowana Męką, śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa.
 14. Tematyka wielkanocna w twórczości mistrzów cz 2.
 15. Sacrum w muzyce – stan obecny.

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja chrześcijańskiej formacji i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia.

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących, poszukujących albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na ważny teologiczny i ludzki problem.

W zajęciach można uczestniczyć przez Internet: na żywo poprzez transmisję z możliwością zadawania pytań bądź poprzez skorzystanie z nagrania wykładu i udostępnionych przez wykładowcę materiałów.

Zobacz pierwszy wykład pt. “Sacrum w muzyce; tradycyjne śpiewy chorałowe oraz polskie pieśni pasyjne”: