Duchowość

Duchowość czarnego szkaplerza sprowadza się do realizacji ślubu specjalnego pasjonistów (dawniej zwanego czwartym), do memoria Passionis (rozpamiętywanie i głoszenie męki Chrystusa). Osoba przyjmująca Czarny Szkaplerz zobowiązuje się do rozważania męki Pańskiej, do wyznaczonych modlitw pasyjnych i – w miarę możliwości – do dawania świadectwa o miłości Bożej objawionej na krzyżu. Nie jest to jednak obwarowane grzechem, tak jak w przypadku ślubu zakonnego. Jest to zobowiązanie dobrowolne osoby, która staje się niejako „świeckim pasjonistą”.

Głównymi uroczystościami rodziny pasjonistowskiej są: Uroczyste Wspomnienie Męki Jezusa Chrystusa (piątek poprzedzający Środę Popielcową); Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września); Święto Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (15 września); Uroczystość Świętego Pawła od Krzyża, założyciela zgromadzenia pa­sjonistów i mniszek pasjonistek klauzurowych (19 października). Szczególnym dniem kultu jest również Wielki Piątek Męki Pańskiej.

Do obowiązków przyjmujących Szkaplerz należy osobiste dążenie do święto­ści, zgodnie z duchowością Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, szerzenie memoria Passionis oraz wspomaganie zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu. Szczególnie akcentuje się medytację męki Jezusa Chry­stusa, zgodnie z nauką i charyzmatem Zgromadzenia Męki Jezusa Chry­stusa, zachęca się do uczestniczenia w corocznych rekolekcjach Bractwa.