Czarny Szkaplerz
Męki Pańskiej

Zadaniem Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa
(oo. Pasjonistów) jest dokładanie wszelkich starań,
aby wierni gorąco czcili i miłowali Jezusa Ukrzyżowanego,
a przez ustawiczną pamięć o Jego Męce i Śmierci
i usprawiedliwieni przez Jego Krew, kroczyli drogą zbawienia
i doszli do pełni wiecznej szczęśliwości.

Osoba przyjmująca Czarny Szkaplerz włącza się w tę misję
i zobowiązuje do rozważania męki Pańskiej
oraz do dawania świadectwa o miłości Bożej objawionej na krzyżu.

SZKAPLERZ

jest symbolem habitu, jaki Święty Paweł od Krzyża (1694−1775) otrzymał podczas widzenia z nieba, gdy zamierzał założyć rodzinę zakonną pasjonistów.

OSOBA

 przyjmująca szkaplerz, korzysta z wszystkich odpustów i duchowych łask, jakie przysługują członkom Zgromadzenia, stając się tym samym świeckim pasjonistą.

OBOWIĄZKIEM

noszących szkaplerz jest codziennie, przynajmniej przez krótki czas, rozmyślać o męce Chrystusa, nawet podczas zwykłych zajęć czy codziennych obowiązków.

Rekolekcje pasyjne 2022! czytaj więcej–>

Co to jest
szkaplerz? 

Praktyka noszenia szkaplerza leży u początków życia zakonnego. Szkaplerz stanowił bowiem wierzchnią szatę przewieszoną przez barki i okrywającą habit w czasie pracy (łac. scapulare – naramiennik). Później stał się w niektórych zakonach elementem stroju zakonnego. Z czasem różne zakony zaczęły tworzyć bractwa gromadzące świeckich pragnących w swoim życiu wcielać ideały zakonnej duchowości.

Dowiedz się więcej

Jak wygląda szkaplerz?

Szkaplerz wykonany jest z dwóch czworokątnych płatków sukna wełnianego odpowiedniego koloru, połączonych sznurkami lub paskami tak, aby jeden kawałek sukna wisiał na piersi, a drugi na plecach. Kawałki materiału ozdabia się wizerunkiem wykonanym na innym materiale niż wełna i innego koloru niż sam szkaplerz. Wielość zakonnych charyzmatów skutkuje różnorodnością duchowych ścieżek, a co za tym idzie również szkaplerzy.

Św. Paweł od Krzyża

u początków swego powołania doświadczył wizji, w której ujrzał siebie ubranego na czarno aż do ziemi z białym krzyżem na piersiach, a pod krzyżem miałem napisane Najświętsze Imię Jezusa białymi literami.

Czarny Szkaplerz

jest zrobiony z kawałków czarnego wełnianego sukna, na przedniej części ma odbite insygnia Męki Pańskiej (kielich z Getsemani, welon, koronę cierniową i kolumnę biczowania) i godło Pasjonistów.

Symbol Męki Pańskiej

a na dole znajduje się napis streszczający duchowość, jaką przyjmuje noszący Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej: SIT SEMPER IN CORDIBUS NOSTRIS ([Męka Jezusa] niech będzie zawsze w sercach naszych).

Dlaczego
Czarny Szkaplerz 
Męki Pańskiej?

Czarny Szkaplerz jest symbolem habitu, jaki św. Paweł od Krzyża otrzymał w widzeniu z nieba, gdy zmierzał założyć zakon Pasjonistów dla krzewienia czci i nabożeństwa do Męki Pana Jezusa i który do dziś noszą pasjoniści na całym świecie.

Dowiedz się więcej

Kto może przyjąć szkaplerz?

Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej Może przyjąć osoba wierząca i praktykująca po bierzmowaniu,
która pragnie w swoim życiu głębiej rozważać Mękę Chrystusa.

Jak przyjąć szkaplerz?

Szkaplerz może nałożyć każdy pasjonista lub inny kapłan. Ponieważ każda osoba przyjmująca go należy do naszej rodziny zakonnej jej dane są zapisywane w specjalnej księdze. Poniżej znajdziesz sposób zgłoszenia.

1. ZGŁOSZENIE

Osoba pragnąca przyjąć szkaplerz zgłasza się do moderatora (patrz poniżej) lub do jednego z naszych klasztorów.

3. NAŁOŻENIE

Przysłany szkaplerz i medalik są już poświęcone, kapłan uroczyście nakłada szkaplerz, posługując się formułą zapisaną na dyplomie przyjęcia.

2. MATERIAŁY

Po zgłoszeniu wysyłamy lub wręczamy wszystkie potrzebne materiały.

4. INFORMACJA ZWROTNA

Do moderatora należy odesłać wypełnioną deklarację, jeśli nie było to zrobione wcześniej oraz informację o dacie i miejscu przyjęcia szkaplerza.

Dołącz! Tu znajdziesz więcej informacji –>

BRACTWO Czarnego Szkaplerza

Osoby, które pragną pogłębiać swoją duchowość pasyjną mogą dołączyć także do prowadzonego przez pasjonistów Bractwa Czarnego Szkaplerza Męki Pańskiej.

Dowiedz się więcej

Aktualności

Rekolekcje pasyjne

Po raz kolejny pasjoniści mają zaszczyt zaprosić na rekolekcje pasyjne dla członków Bractwa Czarnego Szkaplerza, osób noszących Szkaplerz oraz wszystkich zainteresowanych duchowością pasyjną.

Read more

Adoracja z rozważaniem pasyjnym

Pasjoniści zapraszają osoby noszące Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej oraz wszystkich miłośników duchowości pasyjnej na czuwanie z rozważaniem męki Pańskiej.

Read more

Życzenia

„Dzieciątko się nam narodziło i Syn nam jest dany… Od chwili, gdy chór aniołów zabrzmiał nad Stajenką, zmieniło się wszystko i nigdy już ludzkość nie wróci do mrocznego stanu, w jakim trwała przed Odkupieniem. Wnet ziemia, która zrodziła Zbawiciela, zakwitnie nieznanym dotychczas kwiatem świętości”
(Z. Kossak, „Rok Polski”, Warszawa 2017).

Drodzy Przyjaciele,
po raz kolejny świętujemy Narodzenie Chrystusa – naszego Odkupiciela i Zbawiciela.
Mimo upływu czasu, ten liturgiczny obchód niezmiennie przypomina nam o wielkim dziele Bożej miłości, z której niepojęty Bóg stał się jednym z nas, aby nas ku Sobie poprowadzić. Radosne święto Wcielenia jest dla nas sposobnością do uświadomienia sobie daru i godności, które otrzymaliśmy, ale także wyzwania, by nie zaprzepaścić tak wielkiej łaski.

Na ten piękny czas z całego serca życzymy życia wypełnionego nadzieją, miłością i pokojem. Niech radość, którą przynosi nowonarodzony Chrystus rozjaśnia codzienność i otwiera serca na bliźnich, a Maryja Niepokalana Przewodniczka otacza swoją macierzyńską opieką.

Read more

Kim są
Pasjoniści?

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa, popularnie zwane Zgromadzeniem Pasjonistów (łac. passio = cierpienie, męka), zostało założone przez włoskiego mistyka św. Pawła od Krzyża w roku 1720. Duch Święty wzbudził w Kościele nową rodzinę zakonną, by w świecie coraz bardziej odchodzącym od Boga głosiła Chrystusa Ukrzyżowanego, którego męka jest największym i niepojętym dziełem Boskiej Miłości, a zarazem najlepszym lekarstwem na zło.
Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa jest międzynarodowym instytutem zakonnym na prawie papieskim. Jego członkowie, zwani potocznie „pasjonistami” (kapłani i bracia) już od trzech wieków ślubują rozważać i głosić miłość Boga do świata objawioną przez mękę Jezusa Chrystusa.

Dowiedz się więcej

Kontakt

Moderator Szkaplerza

o. Jakub Barczentewicz CP

Klasztor Pasjonistów (Szkaplerz)
ul. Zamieniecka 21
04-158 Warszawa

telefon: (+48) 884 802 702 
e-mail: kontakt@szkaplerz.info