Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej

Zadaniem Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (oo. Pasjonistów) jest dokładanie wszelkich starań, aby wierni gorąco czcili i miłowali Jezusa Ukrzyżowanego, a przez ustawiczną pamięć o Jego Męce i Śmierci i usprawiedliwieni przez Jego Krew, kroczyli drogą zbawienia i doszli do pełni wiecznej szczęśliwości.
Osoba przyjmująca Czarny Szkaplerz włącza się w tę misję i zobowiązuje do rozważania męki Pańskiej oraz do dawania świadectwa o miłości Bożej objawionej na krzyżu.

SZKAPLERZ

jest symbolem habitu, jaki Święty Paweł od Krzyża (1694−1775) otrzymał podczas widzenia z nieba, gdy zamierzał założyć rodzinę zakonną pasjonistów.

OSOBA

 przyjmująca szkaplerz, korzysta z wszystkich odpustów i duchowych łask, jakie przysługują członkom Zgromadzenia, stając się tym samym świeckim pasjonistą.

OBOWIĄZKIEM

noszących szkaplerz jest codziennie, przynajmniej przez krótki czas, rozmyślać o męce Chrystusa, nawet podczas zwykłych zajęć, codziennych obowiązków.

Co to jest szkaplerz?

Praktyka noszenia szkaplerza leży u początków życia zakonnego. Szkaplerz stanowił bowiem wierzchnią szatę przewieszoną przez barki i okrywającą habit w czasie pracy (łac. scapulare – naramiennik). Później stał się w niektórych zakonach elementem stroju zakonnego. Z czasem różne zakony zaczęły tworzyć bractwa gromadzące świeckich pragnących w swoim życiu wcielać ideały zakonnej duchowości. 

Dowiedz się więcej

Jak wygląda szkaplerz?

Szkaplerz wykonany jest z dwóch czworokątnych płatków sukna wełnianego odpowiedniego koloru, połączonych sznurkami lub paskami tak, aby jeden kawałek sukna wisiał na piersi, a drugi na plecach. Kawałki materiału ozdabia się wizerunkiem wykonanym na innym materiale niż wełna i innego koloru niż sam szkaplerz. Wielość zakonnych charyzmatów skutkuje różnorodnością duchowych ścieżek, a co za tym idzie również szkaplerzy.

Św. Paweł od Krzyża

u początków swego powołania doświadczył wizji, w której ujrzał siebie ubranego na czarno aż do ziemi z białym krzyżem na piersiach, a pod krzyżem miałem napisane Najświętsze Imię Jezusa białymi literami.

Czarny Szkaplerz

jest zrobiony z kawałków czarnego wełnianego sukna, na przedniej części ma odbite insygnia Męki Pańskiej (kielich z Getsemani, welon, koronę cierniową i kolumnę biczowania) i godło Pasjonistów.

Męki Pańskiej

Na dole znajduje się napis streszczający duchowość, jaką przyjmuje noszący Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej: SIT SEMPER IN CORDIBUS NOSTRIS ([Męka Jezusa] niech będzie zawsze w sercach naszych).

Dlaczego Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej?

Czarny Szkaplerz jest symbolem habitu, jaki św. Paweł od Krzyża otrzymał w widzeniu z nieba, gdy zmierzał założyć zakon Pasjonistów dla krzewienia czci i nabożeństwa do Męki Pana Jezusa i który do dziś noszą pasjoniści na całym świecie. 

Dowiedz się więcej

Kontakt

Moderator Bractwa Czarnego Szkaplerza

O. Rafał Sebastian Pujsza CP

Ojcowie Pasjoniści
ul. ks. Ignacego Skorupki 3
96-200 Rawa Mazowiecka

telefon: (+48) 667 554 438
e-mail: redakcja@swietagemma.pl