Szkaplerz

Dlaczego

Czarny Szkaplerz
Męki Pańskiej?

Czarny Szkaplerz jest symbolem habitu, jaki św. Paweł od Krzyża otrzymał w widzeniu z nieba, gdy zmierzał założyć zakon Pasjonistów dla krzewienia czci i nabożeństwa do Męki Pana Jezusa i który do dziś noszą pasjoniści na całym świecie.

Czarny Szkaplerz jest zrobiony z dwóch kawałków czarnego wełnianego sukna, na przedniej części ma odbite insygnia Męki Pańskiej (krzyż, kielich z Getsemani, chustę, koronę cierniową i kolumnę biczowania) i godło Pasjonistów z łacińskim napisem JESU XPI PASSIO – czyli Męka Jezusa Chrystusa. Na dole znajduje się napis streszczający duchowość, jaką przyjmuje noszący Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej: SIT SEMPER IN CORDIBUS NOSTRIS – [Męka Jezusa] niech będzie zawsze w sercach naszych.

W ostatnim czasie zauważamy coraz żywsze zainteresowanie ideą szkaplerza. Wiele osób pyta o nią i pragnie powrócić do dawnej praktyki noszenia szkaplerza. Istnieje wiele rodzajów szkaplerzy, bractw i wspólnot szkaplerznych (najbardziej znane to bractwo karmelitańskie).

Czarny Szkaplerz
Męki Pańskiej

jest związany z duchowością św. Pawła od Krzyża i założonej przez niego rodziny pasjonistowskiej. Osoba nosząca go może czuć się świeckim pasjonistą, który korzysta z modlitwy i innych dóbr duchowych Zgromadzenia.

Kościelne zatwierdzenie

Skoro zadaniem naszego Zgromadzenia jest dokładanie wszelkich starań, aby wierni gorąco czcili i miłowali Jezusa Ukrzyżowanego, a przez ustawiczną pamięć o Jego Męce i Śmierci i usprawiedliwieni przez Jego Krew, kroczyli drogą zbawienia i doszli do pełni wiecznej szczęśliwości; aby ten cel jak najskuteczniej osiągnąć mogli, Papież Pius IX swoim Listem Apostolskim „Curavit Nobis”, wydanym w formie breve, z dnia 22 września 1861 roku, upoważnił Przełożonego Generalnego do erygowania pobożnego Stowarzyszenia (sodalicji) Najświętszego Krzyża i Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa z dopuszczeniem go do uczestnictwa w odpustach, a także innych duchowych łaskach, jakimi cieszy się nasze Zgromadzenie. Papież Benedykt XV swoim breve „Probe Novimus” z dnia 26 lutego 1918 roku za ważne uznał i potwierdził odpusty nadane przez Stolicę Świętą, dodając nowe, a Bractwo istniejące przy Sancta Sanctorum (Sanktuarium) w Rzymie, przechowującym Święte Schody Boską Krwią zroszone, podniósł do godności Arcybractwa ad honorem, nadając mu wieczyste pierwszeństwo wśród innych. 

Kto może przyjąć szkaplerz?

WIERZĄCY I PRAKTYKUJĄCY KATOLIK

trwający w pełnej komunii z Kościołem, starający się pogłębiać swoją wiarę, której świadectwo daje w codziennym życiu.

ROZMIŁOWANY W MĘCE PAŃSKIEJ

czego wyraz stanowi uczestnictwo w miarę możliwości w nabożeństwach pasyjnych.

Zobowiązania

osób noszących Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej związane są z charyzmatem św. Pawła od Krzyża, który gorąco pragnął, aby każdy człowiek rozważając o Męce Pańskiej dostrzegł wielką miłość Boga ku rodzajowi ludzkiemu.

1

NOSIĆ SZKAPLERZ

nałożony i poświęcony przez kapłana, który może być zastąpiony medalikiem szkaplerznym

2

ROZWAŻAĆ O MĘCE PAŃSKIEJ

choćby przez krótką chwilę zwłaszcza w piątki lub odmówić choćby krótką modlitwę pasyjną

3

MODLIĆ SIĘ

w intencji Kościoła, o powołania kapłańskie i zakonne, a także za dusze w czyśćcu cierpiące.

Przyjmij Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej

Istnieją trzy drogi przyjęcia naszego Szkaplerza, każdy może wybrać tę, która dla niego jest najodpowiedniejsza.

W NASZYCH KLASZTORACH

W każdym naszym klasztorze możesz przyjąć Czarny Szkaplerz. Warto wcześniej umówić się i upewnić, że szkaplerze są dostępne. Listę naszych klasztorów wraz zdanymi kontaktowymi znajdziesz na stronie passio.info.pl lub klikając poniżej.

Klasztory pasjonistów
KORESPONDENCYJNIE

Wypełniając tradycyjną deklarację i wysyłając ją pocztą na adres:
Klasztor Pasjonistów (Szkaplerz)
ul. Zamieniecka 21
04-158 Warszawa

Pobierz deklarację
ON-LINE


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa (oo. Pasjonistów), Prowincja z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamienieckiej 21, w celu kontaktu ze mną oraz przesyłani mi materiałów informacyjnych i formacyjnych. Zgodę można cofnąć kontaktując się z Moderatorem.

  CZĘSTE PYTANIA

  Ile kosztuje szkaplerz?
  – Aby umożliwić przyjęcie szkaplerza także uboższym, nie ma żadnej określonej ceny, prosimy jednak w miarę możliwości o złożenie dobrowolnej ofiary na działalność pasjonistów.

  Jak mogę złożyć ofiarę za szkaplerz lub wesprzeć misję pasjonistów?

  – Ofiarę można złożyć w każdym klasztorze lub na konto naszej prowincji: Zg. Męki Jezusa Chrystusa, oo. Pasjonistów, Prowincja ul. Zamieniecka 21, 04-185 Warszawa
  Konto bankowe (Millenium Bank): 98 1160 2202 0000 0000 4217 6192

  Czy szkaplerze są poświęcone?

  – Tak, jeśli nie zaznaczono inaczej zarówno szkaplerz jak i medalik zostały poświęcone.

  Kto może nałożyć Czarny Szkaplerz?

  – Zazwyczaj nałożenia szkaplerza dokonuje kapłan pasjonista, w przypadku braku możliwości osobistego spotkania może go nałożyć każdy kapłan.

  Czy muszę nosić szkaplerz cały czas?

  – Przyjmujący szkaplerz zobowiązuje się do jego noszenia, można jednak zastąpić go medalikiem.

  Co w przypadku zniszczenia szkaplerza?

  – Zawsze możesz poprosić o drugi szkaplerz, kontakt do moderatora znajdziesz na dole strony głównej.
  Czy mogę zamówić dodatkowy medalik i ile to kosztuje?
  – Medaliki aluminiowe dołączamy do szkaplerzy i wysyłamy za dobrowolną ofiarą, natomiast medaliki mosiężne można zamówić w cenie 6 zł, a srebrne w cenie 20 zł pisząc na adres moderatora lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce kontakt.

  Czy muszę zapisać się do Bractwa Czarnego Szkaplerza?

  – Nie, choć zachęcamy do tego zwłaszcza osoby nie należące do innych wspólnot. Bractwo jest stowarzyszeniem formacyjnym dla osób pragnących pogłębiać swoją duchowość.

  Kiedy działa sekretariat i jak długo będę czekać na szkaplerz?
  – Sekretariat działa zazwyczaj dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek), wówczas odpowiadamy na maile i przygotowujemy paczki do wysyłki. Jednak w czasie Wielkiego Postu, i Adwentu (ze względu na prace duszpasterskie poza klasztorem) oraz w wakacje czas oczekiwania na odpowiedź może się nieco wydłużyć.

  Wesprzyj nas

  Temat finansów jest zawsze trudny, zwłaszcza gdy jest poruszany w Kościele. Jednak ośmielamy się poprosić osoby, które na to stać o wsparcie materialne dzieł pasjonistów w Polsce i na Ukrainie. Można to zrobić przelewem bankowym na konto:


  ZG. MĘKI JEZUSA CHRYSTUSA OO. PASJONISTÓW PROWINCJA
  ul. Zamieniecka 21, 04-158 Warszawa
  Nr konta złotuwkowego (Millenium): 98 1160 2202 0000 0000 4217 6192


  Rachunek do wpłat w Euro (dane jak wyżej)
  Numer rachunku IBAN: PL 95 1160 2202 0000 0000 8142 9430
  Kod SWIFT banku: BIGBPLPW