Nowy semestr SMK

Nowy semestr SMK

Szkoła Mądrości Krzyża zaprasza od 3 marca 2023 na kolejny semestr wykładów pt. “Czy Bóg cierpi?” Wykłady poprowadzi p. dr hab. Monika Waluś – teolog dogmatyczny i historyk duchowości, wykładowca na UKSW, aktywna uczestniczka medialnych debat teologicznych.

Proponowane tematy zajęć:

 1. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę. „Bogu przykrości nie robić”.
 2. Potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana. „Zazdrosny jest Oblubieniec”
 3. Nie lepiej by Tobie siedzieć było w niebie? Konsekwencje Wcielenia.
 4. On leczy załamanych i przewiązuje ich rany. Dotknąć zranionego Syna Bożego.
 5. Oto moja Matka i moi bracia. Ciemna pielgrzymka wiary.
 6. Chodź za mną. Droga Krzyżowa, towarzyszący i świadkowie. Towarzyszyć Cierpiącemu
 7.  A pod krzyżem stała. Via matris dolorosa
 8. Kto widzi Mnie, widzi Ojca. Pieta patris.
 9.  Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. „By Mu w tym cierpieniu ulżyć, aby dla nikogo Jego Męka daremną się nie stała”.
 10.  „Mów, co czynisz w tej godzinie, kiedy dusza moja ginie?”. Towarzyszyć Cierpiącemu.
 11. Szukajcie Mnie. Bóg oczekujący. Nadszedł czas, by szukać Pana.
 12.  W moim ciele dopełniam braki cierpień Chrystusa. Przyjąć towarzyszenie cierpiącemu.
 13.  Nie jest dobrze, by człowiek był sam. Radość i cierpienie wspólnoty.
 14.  Serce Boże. Włócznią przebił Mu bok i wypłynęły krew i woda.
 15.  Dotknijcie się Mnie i przekonajcie. I otrze z ich oczu każdą łzę, a śmierci już odtąd nie będzie.

Wykłady jak zawsze odbywają się w naszym klasztorze przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie (Gocław) w piątki, w godzinach 19:00 – 20:45. Istnieje także możliwość uczestnictwa on-line oraz otrzymywania materiałów w formie nagrań. Dla osób noszących Czarny Szkaplerz koszt udziału w zajęciach w obniżonej cenie 50 zł (koszt dyplomu i licencji programu do transmisji) – zapisując się należy w uwagach zaznaczyć, przynależność do Bractwa.