Życzenia

Życzenia

„Dzieciątko się nam narodziło i Syn nam jest dany… Od chwili, gdy chór aniołów zabrzmiał nad Stajenką, zmieniło się wszystko i nigdy już ludzkość nie wróci do mrocznego stanu, w jakim trwała przed Odkupieniem. Wnet ziemia, która zrodziła Zbawiciela, zakwitnie nieznanym dotychczas kwiatem świętości”
(Z. Kossak, „Rok Polski”, Warszawa 2017).

Drodzy Przyjaciele,
po raz kolejny świętujemy Narodzenie Chrystusa – naszego Odkupiciela i Zbawiciela.
Mimo upływu czasu, ten liturgiczny obchód niezmiennie przypomina nam o wielkim dziele Bożej miłości, z której niepojęty Bóg stał się jednym z nas, aby nas ku Sobie poprowadzić. Radosne święto Wcielenia jest dla nas sposobnością do uświadomienia sobie daru i godności, które otrzymaliśmy, ale także wyzwania, by nie zaprzepaścić tak wielkiej łaski.

Na ten piękny czas z całego serca życzymy życia wypełnionego nadzieją, miłością i pokojem. Niech radość, którą przynosi nowonarodzony Chrystus rozjaśnia codzienność i otwiera serca na bliźnich, a Maryja Niepokalana Przewodniczka otacza swoją macierzyńską opieką.

Życzą Pasjoniści.