Bractwo Czarnego Szkaplerza

Bractwo Czarnego Szkaplerza jest stowarzyszeniem religijnym osób świeckich i duchownych, propagującym kult męki Pańskiej w ramach charyzmatu Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (Ojców Pasjonistów). Zostało ono odnowione w roku 2013 i ma statut stowarzyszenia religijnego, przypisanego do zgromadzenia pasjonistów.

Celem głównym Bractwa jest niesienie pomocy swoim członkom żyją­cym w świecie w dążeniu do chrześcijańskiej doskonało­ści, zgodnie z ducho­wością Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, a także szerzenie kultu Męki Pań­skiej oraz modlitewna pomoc duszom zmarłych przebywającym w czyśćcu.
Bractwo, będące wspólnotą duchową, przenika i scala troska o zbawie­nie nie tylko jego członków, ale także środowiska ich życia, parafii, oj­czyzny i świata. Jego członkowie wszystkie czynności życia co­dziennego przepajają duchem codziennej modlitwy i włączają to wszystko w dzieło odkupienia, na wzór Chrystusa cierpiącego na krzyżu.

Do Bractwa może być przyjęty każdy wierny, który otrzymał sakrament bierzmowania, trwa w pełnej Komunii z Kościołem katolickim, a nie jest członkiem podobnego stowarzyszenia o charakterze pasyjnym. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa do Promotora pisemną prośbą o przyjęcie. Znakiem przynależności do Stowarzyszenia jest błogosławiony przez pasjonistę i nakła­dany pod­czas obrzędu przyjęcia – Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej.

Wstępujący do Bractwa powinni:

  • troszczyć się o stan łaski uświęcającej;
  • w sposób pełny uczestniczyć we Mszy św. z przyjęciem Komunii św.;
  • regularnie czytać Pismo Święte;
  • praktykować Nabożeństwo do Męki Pańskiej;
  • często rozmyślać o Męce Chrystusa, zwłaszcza wśród zwykłych zajęć, codziennych obowiązków.